Årets julegave?

Vil du bli med å pusse opp en barneskole i Afrika?

Jeg jobber med et skoleprosjekt i Afrika på frivillig basis i forbindelse med min årlige deltagelse i Africa Race. Alle pengene som blir samlet inn går direkte til prosjektet, uten avkortninger eller andre kostnader. En god venn og konkurrent, Fabrizio Meoni som døde i Dakar i 2005, startet dette prosjektet. Etter hans død har fanklubben drevet det videre. The Fabrizio Meoni Foundation står for driftskostnader, lønninger, strøm etc. Men skolen trenger til en hver tid vedlikehold, og det er det jeg bidrar med. Sørger for at skolen blir best mulig for barna som går det.

Vil du gi ditt bidrag til prosjektet? overfør en sum etter eget ønske til kontonummer – 6079.56.72926.

Hittil har vi fått nytt tak til skolen, nye rekkverk, bygd opp gulvet (pga oversvømmelser) malt veggene på hele skolen, kjøpt inn stoler, bøker, skrivesaker, leker m.m. En stor takk til alle som gjør dette mulig.

Bilder fra skolen, før og etter: